Zlepšování systémů managementu

Osnova kurzu:

  • efektivní plánování
  • využívání informací získaných při monitorování a hodnocení (procesů, produktů, dodavatelů, spokojenosti zákazníků a zaměstnanců)
  • motivování zaměstnanců
  • komunikace a komunikační dovednosti
  • využívání neshod, nápravných a preventivních opatření ke zlepšování


Časový rozsah kurzu: 8 hodin

Termín a místo konání: termíny možno domluvit na [email protected].
Image