ČSN EN ISO 9001:2016 s využitím pokynů stanovených v Metodickém pokynu SJ-PK (verze 2019)
Systém managementu kvality s požadavky na systém jakosti v oboru pozemních komunikací – QMS-SJ-PK

Image

ČSN EN ISO 9001:2016 Systém managementu kvality - QMS

Certifikace systému managementu kvality s požadavky na systém jakosti v oboru pozemních komunikací (QMS-SJ-PK) se provádí podle mezinárodní normy ISO 9001 (ISO 9001:2015 / ČSN EN ISO 9001:2016) s využitím pokynů stanovených v Metodickém pokynu SJ-PK (verze 2019). Norma ISO 9001 s využitím pokynů stanovených v Metodickém pokynu SJ-PK (verze 2019) je aplikovatelná v organizacích provádějící projektové práce, průzkumné a diagnostické práce, silniční a stavební práce v rámci pozemních komunikací a specifikují požadavky na QMS-SJ-PK v organizacích, které potřebují prokazovat svou schopnost trvale poskytovat produkt, který splňuje požadavky zákazníka a příslušné právní požadavky za účelem zvyšování spokojenosti zákazníka.

Přínosy certifikace QMS-SJ-PK:

 • nastavení procesů a činností v organizaci
 • stabilita procesu výroby / poskytování služby
 • dosahování očekávaných výstupů (výrobků/služeb)
 • zlepšování procesů a činností v organizaci
 • zvyšování výkonnosti organizace
 • optimalizace zdrojů
 • plnění požadavků zákazníka a zainteresovaných stran na výrobek/službu
 • zvýšení důvěry zákazníků a dalších zainteresovaných stran
 • předpoklad pro plnění právních a jiných požadavků

Související norma a pokyn:

 • ČSN EN ISO 9001:2016 „Systémy managementu kvality - Požadavky“
 • Metodický pokyn Systému jakosti v oboru pozemních komunikací (verze 2019), úplné znění vyhlášeno ve Věstníku dopravy č. 14/2019
Image