ČSN EN ISO 9001:2016 - Systém managementu kvality - QMS

Image

ČSN EN ISO 9001:2016 Systém managementu kvality - QMS

Certifikace systému managementu kvality (QMS) se provádí podle mezinárodní normy ISO 9001 (ISO 9001:2015 / ČSN EN ISO 9001:2016). Tato norma je aplikovatelná v organizacích výrobních i poskytujících služby a specifikuje požadavky na QMS v organizacích, které potřebují prokazovat svou schopnost trvale poskytovat produkt, který splňuje požadavky zákazníka a příslušné právní požadavky za účelem zvyšování spokojenosti zákazníka.

Požadavky na QMS uvedené v ISO 9001 doplňují požadavky na produkt (výrobek nebo poskytovanou službu). ISO 9001 nestanovuje jednotnou strukturu QMS ani jeho jednotnou dokumentaci.

Přínosy certifikace QMS:

  • nastavení procesů a činností v organizaci
  • stabilita procesu výroby / poskytování služby
  • dosahování očekávaných výstupů (výrobků/služeb)
  • zlepšování procesů a činností v organizaci
  • zvyšování výkonnosti organizace
  • optimalizace zdrojů
  • plnění požadavků zákazníka a zainteresovaných stran na výrobek/službu
  • zvýšení důvěry zákazníků a dalších zainteresovaných stran
  • předpoklad pro plnění právních a jiných požadavků

Související norma:

  • ČSN EN ISO 9001:2016 „Systémy managementu kvality - Požadavky“
Image