ČSN EN ISO 9001:2016 ve spojení s ČSN EN ISO 3834-2, 3, 4
Systém managementu kvality s požadavky na jakost při svařování – QMS-W

Image

ČSN EN ISO 9001:2016 Systém managementu kvality - QMS

Certifikace systému managementu kvality s požadavky na jakost při svařování (QMS-W) se provádí podle mezinárodní normy ISO 9001 (ISO 9001:2015 / ČSN EN ISO 9001:2016) ve spojení s:

 • ISO 3834-2 (ISO 3834-2:2005 / ČSN EN ISO 3834-2:2006),
 • ISO 3834-3 (ISO 3834-3:2005 / ČSN EN ISO 3834-3:2006),
 • ISO 3834-4 (ISO 3834-4:2005 / ČSN EN ISO 3834-4:2006).

Tyto normy jsou aplikovatelné ve výrobních organizacích provádějících svařování a specifikují požadavky na jakost při svařování.

Přínosy certifikace QMS-W:

 • nastavení procesů a činností v organizaci, včetně procesu svařování
 • stabilita procesu výroby, včetně procesu svařování
 • dosahování očekávaných výstupů (výrobků/služeb)
 • zlepšování procesů a činností v organizaci
 • zvyšování výkonnosti organizace
 • optimalizace zdrojů
 • plnění požadavků zákazníka a zainteresovaných stran na výrobek/službu
 • zvýšení důvěry zákazníků a dalších zainteresovaných stran
 • předpoklad pro plnění právních a jiných požadavků

Související normy:

 • ČSN EN ISO 9001:2016 "Systém managementu kvality - Požadavky“
 • ČSN EN ISO 3834-2:2006 "Požadavky na jakost při tavném svařování kovových materiálů - Část 2: Vyšší požadavky na jakost"
 • ČSN EN ISO 3834-3:2006 "Požadavky na jakost při tavném svařování kovových materiálů - Část 3: Standardní požadavky na jakost“
 • ČSN EN ISO 3834-4:2006 "Požadavky na jakost při tavném svařování kovových materiálů - Část 4: Základní požadavky na jakost“
Image