Interní auditor systémů managementu podle ČSN EN ISO 14001

Interní auditor systémů managementu podle ČSN EN ISO 1400

Osnova kurzu:
  • Členění hlavních kapitol a nadpisů norem pro systémy managementu (Annex SL)
  • Terminologie v systémech managementu kvality a 8 zásad managementu kvality
  •  Auditování systémů managementu podle ČSN EN ISO 19011:2012
  •  Výklad požadavků normy ČSN EN ISO 9001:2016
  •  Výklad vybraných souvisejících právních požadavků
  •  Workshop - interní audit na vybrané požadavky normy ČSN EN ISO 9001:2016

Komu je kurz určen:
Účastníci se seznámí s metodikou auditování i s požadavky na systémy managementu kvality od základů. U účastníků není očekávána znalost normy ČSN EN ISO 9001:2016, ani metodiky auditování a ani požadavků obecně platných právních předpisů v oblasti systémů managementu kvality. Výhodou je, pokud uchazeč je interní auditor pro jiný systém managementu, např.dle ČSN EN ISO 14001.

Časový rozsah kurzu: 16 hodin

Termín a místo konání: termíny možno domluvit na [email protected].
Image